Monday December 04, 2023

EMAIL MARKETING 2022: MẸO ĐỂ TẠO RA CÁC CHIẾN DỊCH THÀNH CÔNG

Ngày nay, chúng ta ngập tràn trong thư rác, nhưng vì sao email marketing luôn nằm trong kế hoạch phát triển của bộ phận digital marketing của hầu hết mọi tổ chức? Các chiến dịch tiếp thị thông qua email phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu khách hàng đó đến từ đâu. Doanh nghiệp […]

Xu hướng Affiliate Marketing 2022

Affiliate Marketing không còn xa lạ gì với người làm marketing, lẫn người ngoại đạo – nhất là người vận hành công ty luôn tìm một kênh mới để tăng doanh thu, đặc biệt, trong những ngày “bão giãn cách” và hậu “Covid-19” như hiện nay. Tiếp thị liên kết Affiliate Marketing 2022 hầu như […]

4 Mức độ ứng dụng dữ liệu trong doanh nghiệp 

Điều kiện tiên quyết trong cả 4 giai đoạn thành thạo hóa dữ liệu chính là tìm kiếm đối tác đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp kết nối giữa công nghệ thông tin và chiến lược kinh doanh. Xây dựng hệ thống dữ liệu thành thạo và tăng tốc hành trình biến dữ liệu thành […]

5 điều cần biết về dịch vụ SMS Brandname 2022

Kể từ tháng 10/2020, để sở hữu dịch vụ SMS Brandname, doanh nghiệp cần có giấy Chứng nhận định danh do Bộ Thông tin & Thuyền thông cấp. Việc này nhằm hạn chế rủi ro cho người dùng, cũng như các tranh chấp thương hiệu của doanh nghiệp. Hiện tại có 02 nhà mạng cung […]

Back to Top