Cách tiếp cận dữ liệu khi doanh nghiệp bắt đầu làm data

Cách tiếp cận dữ liệu khi doanh nghiệp bắt đầu làm data
Bottom-up Marketing

Mỗi mô hình kinh doanh và quy mô doanh nghiệp khác nhau sẽ có cách thức tiếp cận hệ thống dữ liệu tối ưu khác nhau. Dựa trên kinh nghiệm triển khai hệ thống dữ liệu của mình, Dưới đây sẽ gợi ý doanh nghiệp cách tiếp cận tối ưu nhất chính là áp dụng cả hai phương thức “từ trên xuống” (top-down) và “từ dưới lên” (bottom-up).

Hướng tiếp cận “từ trên xuống” (Top-down)

Cách thức tiếp cận “từ trên xuống” (top-down) sẽ giúp doanh nghiệp hiểu được nhu cầu của ban lãnh đạo từ đó định hình hệ thống dữ liệu phù hợp. Đối với cách tiếp cận Top-down, doanh nghiệp cần làm việc về 2 yếu tố chính:

  • Tìm hiểu xu hướng ngành và xu hướng thị trường: Ví dụ đối với ngành bán lẻ, để thích ứng với tình hình Covid, doanh nghiệp có thể chuyển quan bán sỉ, xuất khẩu đi nước ngoài hoặc mở 1 nền tảng e-commerce phục vụ cho việc bán hàng online.
  • Xác định mục tiêu kinh doanh dài hạn của ban giám đốc: Chỉ khi ban điều hành xác định được mục tiêu kinh doanh thì các đơn vị tư vấn mới có thể đề xuất chiến lược công nghệ hiệu quả. Song song với chiến lược sẽ là các hệ thống và các nhóm dữ liệu tương ứng cần triển khai.

Hướng tiếp cận “từ dưới lên” (Bottom-up)

Mục tiêu của phương thức tiếp cận “từ dưới lên” giúp xác định hiện trạng thực tế của doanh nghiệp với các yếu tố chính như sau:

  • Cơ sở hạ tầng công nghệ & dữ liệu hiện có: doanh nghiệp cần đánh giá được hiện tại đang có những hệ thống gì và dữ liệu được tạo ra từ các hệ thống đó như thế nào?
  • Mức độ ứng dụng dữ liệu vào kinh doanh: Trong các hoạt động vận hành hằng ngày, doanh nghiệp đã ứng dụng phân tích dữ liệu chưa? Nếu doanh nghiệp đã ứng dụng dữ liệu thì mức độ ứng dụng những chỉ số phân tích này đến đâu?

Việc triển khai hệ thống dữ liệu theo hướng tiếp cận Bottom-up giúp doanh nghiệp luôn giữ được tính thực tế và bám sát vấn đề. Việc triển khai hệ thống dữ liệu cần sự tham gia và phối hợp của các phòng ban làm việc để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

Lưu ý khi tiếp cận dữ liệu khi doanh nghiệp bắt đầu làm data

Khi doanh nghiệp bắt đầu tiếp cận dữ liệu để làm data, có một số lưu ý quan trọng cần cân nhắc để đảm bảo việc sử dụng dữ liệu hiệu quả và an toàn. Dưới đây là một số lưu ý khi tiếp cận dữ liệu:

Bảo vệ dữ liệu

Dữ liệu là tài sản quan trọng của doanh nghiệp, do đó, cần được bảo vệ và quản lý một cách an toàn. Đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ và xử lý bảo mật và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu như chính sách bảo mật thông tin, GDPR, CCPA, và PCI DSS.

Chọn các nguồn dữ liệu phù hợp

Để đạt được mục tiêu kinh doanh, doanh nghiệp cần chọn các nguồn dữ liệu phù hợp và đáng tin cậy. Nguồn dữ liệu nên được kiểm tra và đánh giá trước khi sử dụng để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu phù hợp

Doanh nghiệp cần chọn các công cụ phân tích dữ liệu phù hợp để phân tích và trích xuất thông tin từ dữ liệu. Các công cụ này có thể bao gồm Excel, Python, R, hoặc các công cụ phân tích dữ liệu khác.

Tổng kết

Bằng việc áp dụng cả 2 phương thức tiếp cận trên, doanh nghiệp sẽ so sánh được giữa mục tiêu mong muốn và hiện trạng thực tế của mình để tìm ra chiến lược kinh doanh và công nghệ phù hợp. Qua đó có thể triển khai và sử dụng hệ thống, dữ liệu một cách tối ưu nhất, giúp doanh nghiệp phát triển tốt hơn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *