Cách ứng dụng Data Driven vào  doanh nghiệp

Cách ứng dụng Data Driven vào  doanh nghiệp

Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, dữ liệu đang trở thành một tài nguyên quan trọng và không thể thiếu đối với các doanh nghiệp. Việc áp dụng phương pháp Data Driven là cách tiếp cận hiệu quả để giúp các doanh nghiệp sử dụng dữ liệu để phát triển và cải thiện hoạt động kinh doanh.

Data Driven là gì?

Data Driven là một phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu, nó giúp các tổ chức và doanh nghiệp thu thập, phân tích và sử dụng thông tin từ dữ liệu để đưa ra quyết định và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Cụ thể, Data Driven là quá trình sử dụng dữ liệu để xác định các xu hướng, mối quan hệ và thông tin hữu ích về khách hàng, sản phẩm, hoạt động kinh doanh, hoặc các yếu tố khác liên quan đến doanh nghiệp. 

Phương pháp này đưa dữ liệu và sự phân tích của chúng vào trung tâm của quá trình đưa ra quyết định và cải thiện hiệu suất kinh doanh. Với sự phát triển của công nghệ và Internet, các tổ chức và doanh nghiệp có thể dễ dàng thu thập và lưu trữ dữ liệu với số lượng lớn hơn bao giờ hết. 

Điều này đặt ra một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong việc quản lý, phân tích và sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Vì vậy, áp dụng Data Driven là một cách để giải quyết thách thức này và đưa ra quyết định dựa trên thông tin hữu ích được lấy từ dữ liệu.

 Làm data là làm gì?

Làm data nên hiểu là làm sao để dùng data tối ưu quy trình vận hành doanh nghiệp. Một doanh nghiệp thường có hai mảng chính: hệ thống vận hành và hệ thống tối ưu.

Hệ thống vận hành trong các doanh nghiệp phổ biến hiện nay như CRM, POS, ERP… giúp cho quy trình làm việc tốt hơn. Nếu xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến các hệ thống này sẽ ảnh hưởng đến quy trình làm việc của doanh nghiệp. Dữ liệu sinh ra từ các ứng dụng của hệ thống vận hành được dùng để phục vụ các hoạt động điều hành và quản trị doanh nghiệp, và nó chưa được tổng hợp để phân tích.

Hệ thống dùng cho tối ưu (BI/ Data): Hệ thống sử dụng dữ liệu được sinh ra từ hệ thống vận hành, và từ việc mở rộng thu thập dữ liệu thị trường. Hệ thống tối ưu được triển khai sau khi xây dựng hệ thống vận hành doanh nghiệp, nó giúp tối ưu hoạt động kinh doanh. Hệ thống tối ưu này giúp cho doanh nghiệp phân tích và đánh giá quy trình vận hành để xem xét việc cắt giảm, hay tăng chi phí để cải thiện hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Cách doanh nghiệp ứng dụng Data Driven 

Quy trình ứng dụng của Data Driven với doanh nghiệp bao gồm các bước chính như sau:

Thu thập dữ liệu

Doanh nghiệp cần thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp, dữ liệu từ khách hàng, dữ liệu từ các công cụ quản lý hoạt động kinh doanh và các nguồn dữ liệu bên ngoài như các trang web, mạng xã hội hay các cơ quan nghiên cứu thị trường.

Lưu trữ và xử lý dữ liệu

Sau khi thu thập được dữ liệu, doanh nghiệp cần lưu trữ và xử lý dữ liệu này để có thể sử dụng cho các mục đích khác nhau. Việc xử lý dữ liệu bao gồm các bước như lọc dữ liệu, chuyển đổi định dạng dữ liệu và kiểm tra tính chính xác của dữ liệu.

Phân tích dữ liệu

Sau khi xử lý dữ liệu, doanh nghiệp sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để tìm hiểu và rút ra các thông tin hữu ích từ dữ liệu. Các công cụ phân tích dữ liệu có thể bao gồm các phương pháp như khai thác dữ liệu, phân tích dữ liệu định lượng và phân tích dữ liệu định tính.

Đưa ra quyết định

Dựa trên các thông tin và kết quả phân tích từ dữ liệu, doanh nghiệp sẽ đưa ra các quyết định và kế hoạch cho hoạt động kinh doanh của mình. Các quyết định này có thể bao gồm việc tối ưu hóa chiến lược tiếp thị, tối ưu hóa hoạt động sản xuất hoặc cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Đánh giá kết quả

Sau khi thực hiện các quyết định, doanh nghiệp cần đánh giá kết quả và hiệu quả của các quyết định đó. Điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về những điểm mạnh và điểm yếu của các quyết định đã đưa ra và có thể điều chỉnh lại các quyết định trong tương lai.

Tổng kết

Data Driven là một phương pháp sử dụng dữ liệu để hỗ trợ quyết định trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với việc áp dụng Data Driven, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định dựa trên các thông tin và kết quả phân tích từ dữ liệu, từ đó tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *