EMAIL MARKETING 2022: MẸO ĐỂ TẠO RA CÁC CHIẾN DỊCH THÀNH CÔNG

Ngày nay, chúng ta ngập tràn trong thư rác, nhưng vì sao email marketing luôn nằm trong kế hoạch phát triển của bộ phận digital marketing của hầu hết mọi tổ chức? Các chiến dịch tiếp thị thông qua email phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu khách hàng đó đến từ đâu. Doanh nghiệp […]

5 điều cần biết về dịch vụ SMS Brandname 2022

Kể từ tháng 10/2020, để sở hữu dịch vụ SMS Brandname, doanh nghiệp cần có giấy Chứng nhận định danh do Bộ Thông tin & Thuyền thông cấp. Việc này nhằm hạn chế rủi ro cho người dùng, cũng như các tranh chấp thương hiệu của doanh nghiệp. Hiện tại có 02 nhà mạng cung […]

Back to Top