Home

5 điều cần biết về dịch vụ SMS Brandname 2022

Kể từ tháng 10/2020, để sở hữu dịch vụ SMS Brandname, doanh nghiệp cần có giấy Chứng nhận định danh do Bộ Thông tin & Thuyền thông cấp. Việc này nhằm hạn chế rủi ro cho người dùng, cũng như các tranh chấp thương hiệu của doanh nghiệp. Hiện tại có 02 nhà mạng cung […]

No posts found
No posts found
No posts found
No posts found
No posts found
No posts found
No posts found

Popular

No posts found
Back to Top