Mức độ sẵn sàng về kỹ thuật số của Việt Nam như thế nào?

Mức độ sẵn sàng về kỹ thuật số của Việt Nam như thế nào?

Trải qua nhiều năm phát triển, kỹ thuật số đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. Việc áp dụng công nghệ số đã giúp tăng cường sự kết nối giữa con người và thế giới xung quanh, đồng thời mở ra những cơ hội mới trong kinh doanh và giáo dục. Với tầm nhìn đó, cũng như sự phát triển của các ngành công nghiệp và nhu cầu của người dân, Việt Nam đã đang dần nâng cao mức độ sẵn sàng của mình trong lĩnh vực kỹ thuật số.

Chặng đường còn dài trong phát triển kỹ năng số của Việt Nam

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong năm 2020, tuy nhiên Việt Nam còn cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết khoảng cách phát triển kỹ năng số. Việc này nhằm đảm bảo không ai bị bỏ lại trong quá trình theo đuổi các thành tựu kinh tế kỹ thuật số của quốc gia.

Theo Chỉ số Đổi mới sáng tạo Toàn cầu (GII) năm 2020, Việt Nam duy trì vị trí thứ 42 trong hai năm liên tiếp. Tuy kết quả xếp hạng chung GII vẫn giữ nguyên nhưng so sánh với 2019, Việt Nam có sự cải thiện trong hạng mục Hiểu biết kinh doanh (hạng 39) và tụt hạng trong các chỉ số liên quan đến Nguồn nhân lực và Nghiên cứu phát triển (hạng 79), Đầu ra về kiến thức và công nghệ (hạng 37).

Mặc dù Việt Nam đã nhấn mạnh trọng tâm vào cải cách chính sách Công nghiệp 4.0, nhưng về kỹ năng kỹ thuật số của lực lượng lao động, Việt Nam đã tụt 4 bậc xuống vị trí thứ 96 trong Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Nhân tài Toàn cầu năm 2020 (GTCI).

Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để thúc đẩy mức độ sẵn sàng kỹ năng số quốc gia

Việt Nam đã đạt được những bước tiến lớn trong việc thúc đẩy chính sách Công nghiệp 4.0. Trước những thay đổi và đột phá về công nghệ, cách thức Việt Nam chuẩn bị cho lực lượng lao động ngay từ bây giờ là rất quan trọng.

Một số chương trình chính phủ Việt Nam đã triển khai để thúc đẩy chuyển đổi số

trong năm 2019-2020:

• Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

• Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tập trung và hợp lý hóa các dịch vụ công được triển khai vào cuối năm 2019.

• Bộ Thông tin và Truyền thông – Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục, tài chính và hậu cần.

• Bộ Khoa học và Công nghệ & Bộ Giáo dục và Đào tạo – Đề án 844 & 1665 để giúp phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp kỹ thuật số và công nghệ.

• Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

• Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thời khắc hành động: Việt Nam cần khai thác tối đa chính sách số hóa

Bất chấp những thách thức về kinh tế và y tế đang diễn ra, COVID-19 cũng đã đẩy nhanh việc áp dụng các sáng kiến số hóa trên toàn cầu. Đây chính là lúc Việt Nam cần quyết liệt thúc đẩy chuyển đổi công nghệ và phát triển kỹ thuật số.

Sự tập trung của chính phủ Việt Nam về quản lý chuyển đổi kỹ thuật số đã giúp Việt Nam vượt qua cuộc khủng hoảng y tế này thông qua phản ứng kịp thời và dựa trên thông tin số liệu dẫn chứng. Vào các đợt bùng phát dịch, chính quyền địa phương đã sử dụng các công cụ số (tin nhắn, trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông xã hội, các ứng dụng điện thoại) để gửi thông tin cảnh báo về COVID-19. Hành động này không chỉ nâng cao nhận thức của cộng đồng về đại dịch mà còn dẫn đến sự gia tăng đáng kể của các dịch vụ công trực tuyến.

Điều rõ ràng là đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy áp dụng công nghệ số một cách đáng kể và mang tính lâu dài ở Việt Nam. Ví dụ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia , ra mắt vào cuối năm 2019, đã chứng kiến sự gia tăng lưu lượng truy cập trong năm 2020, với 11 triệu lượt truy cập vào cuối tháng 1 và hơn 28 triệu lượt vào cuối tháng 3, trong thời điểm bùng phát COVID-19 ở Việt Nam. Ngoài ra, nền kinh tế số của Việt Nam đã phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á trong năm 2020, được dự đoán đạt giá trị ước tính là 52 tỷ USD vào năm 20257.

Để đạt được mục tiêu quốc gia trở thành nền kinh tế có thu nhập cao trong tương lai, Việt Nam nên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi công nghệ và kỹ thuật số. Ngân hàng Thế giới, trong Báo cáo của về các chính sách phản ứng COVID-19 gần đây, đã nêu rõ cơ hội thúc đẩy phát triển chính sách số hóa của Việt Nam thông qua việc ưu tiên khuyến khích các chính sách thúc đẩy học tập trực tuyến, thanh toán điện tử và chính phủ điện tử. 

Tổng kết

Việc đẩy mạnh phát triển kỹ thuật số là cần thiết để đáp ứng các nhu cầu của người dân và đất nước, đồng thời giúp tăng cường sự kết nối và phát triển kinh tế, xã hội. Việc cải thiện hạ tầng mạng, tăng cường năng lực và kiến thức của người dân về kỹ thuật số, đẩy mạnh sự phát triển của các ứng dụng kỹ thuật số đa dạng hơn là những yếu tố quan trọng để đạt được một mức độ sẵn sàng kỹ thuật số cao hơn trong tương lai.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *