Nhận miễn phí: Báo cáo phân tích chiến dịch gần nhất của bạn với dữ liệu Social Listening

Nhận miễn phí: Báo cáo phân tích chiến dịch gần nhất của bạn với dữ liệu Social Listening

Từ 17/5/2023 đến 10/6/2023, YouNet Media chính thức ra mắt chương trình “Tặng MIỄN PHÍ báo cáo phân tích chiến dịch gần nhất của bạn với data Social Listening” cho 20 thương hiệu đầu tiên đăng ký hợp lệ. Nhằm giúp Marketing Team, Brand Team đánh giá toàn diện chiến dịch vừa chạy, tự tin [...]