Cách tiếp cận của DN khi bắt đầu làm data Top-down & Bottom-up

Cách tiếp cận của DN khi bắt đầu làm data Top-down & Bottom-up

Mỗi loại mô hình kinh doanh và quy mô doanh nghiệp khác nhau đều yêu cầu một cách tiếp cận hệ thống dữ liệu tối ưu riêng. Dựa trên kinh nghiệm triển khai hệ thống dữ liệu của mình, Anatics đề xuất cho doanh nghiệp cách tiếp cận tối ưu nhất bằng cách kết hợp cả hai phương thức “từ trên xuống” (top-down) và “từ dưới lên” (bottom-up).

Phương pháp tiếp cận “từ trên xuống” (Top-down)

Phương pháp tiếp cận “từ trên xuống” giúp doanh nghiệp hiểu được yêu cầu và mục tiêu kinh doanh của ban lãnh đạo và từ đó thiết kế hệ thống dữ liệu phù hợp. Để áp dụng phương pháp này, doanh nghiệp cần tập trung vào hai yếu tố chính:

Nghiên cứu xu hướng ngành và thị trường

Doanh nghiệp cần phải đánh giá xu hướng và thị trường hiện tại để tìm ra cách thích ứng và phát triển kinh doanh trong tình hình đó. Ví dụ, trong ngành bán lẻ, doanh nghiệp có thể chuyển sang bán sỉ, xuất khẩu hoặc triển khai nền tảng e-commerce để bán hàng trực tuyến.

Xác định mục tiêu kinh doanh dài hạn của ban lãnh đạo

Chỉ khi ban điều hành xác định được mục tiêu kinh doanh thì các chuyên gia tư vấn mới có thể đề xuất chiến lược công nghệ hiệu quả. Chiến lược này sẽ bao gồm các hệ thống và nhóm dữ liệu tương ứng cần triển khai.

Phương pháp tiếp cận “từ dưới lên” (Bottom-up)

Phương pháp tiếp cận “từ dưới lên” giúp doanh nghiệp đánh giá thực tế của mình với các yếu tố quan trọng, bao gồm:

  • Cơ sở hạ tầng công nghệ và dữ liệu hiện có: Doanh nghiệp cần phải đánh giá các hệ thống và dữ liệu hiện có để biết chúng đang hoạt động như thế nào.
  • Mức độ ứng dụng dữ liệu vào kinh doanh: Trong hoạt động vận hành hàng ngày, doanh nghiệp đã sử dụng phân tích dữ liệu chưa? Nếu đã sử dụng, mức độ ứng dụng này đến đâu?

Triển khai hệ thống dữ liệu theo phương pháp tiếp cận “từ dưới lên” giúp doanh nghiệp bám sát vấn đề thực tế và nâng cao hiệu quả với sự tham gia và phối hợp của các phòng ban trong doanh nghiệp.

Áp dụng hai phương pháp Top-down & Bottom-up

Phương pháp Top-down thường được sử dụng khi doanh nghiệp muốn có một cái nhìn tổng quan về các dữ liệu và thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc xác định các mục tiêu và kế hoạch chiến lược để đạt được những mục tiêu đó. 

Phương pháp Bottom-up, ngược lại, tập trung vào việc thu thập và phân tích dữ liệu chi tiết nhất để xác định xu hướng, mối quan hệ, và cơ hội trong các dữ liệu chi tiết nhỏ. Đây là phương pháp thường được sử dụng để giải quyết các vấn đề cụ thể, tìm hiểu các khía cạnh của hoạt động kinh doanh và tìm ra các cơ hội phát triển mới. 

Bằng cách áp dụng cả hai phương thức tiếp cận được đề cập, doanh nghiệp có thể so sánh giữa mục tiêu kinh doanh mong muốn và tình trạng thực tế của mình. Từ đó, họ có thể tìm ra chiến lược và công nghệ phù hợp nhằm tối ưu hóa việc triển khai và sử dụng hệ thống và dữ liệu. Qua đó, doanh nghiệp sẽ phát triển tốt hơn.

Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống dữ liệu không phải là một quá trình đơn giản. Doanh nghiệp cần phối hợp giữa các phòng ban làm việc để đảm bảo tính thực tế và hiệu quả của hệ thống.

Tổng kết

Trong kinh doanh, việc sử dụng dữ liệu là rất quan trọng để đưa ra các quyết định và chiến lược phù hợp. Top-down và bottom-up là hai phương pháp tiếp cận thông dữ liệu khác nhau, có thể được sử dụng để tìm ra mục tiêu và hiện trạng thực tế của một doanh nghiệp.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *