Gphone Vnpt HCM - Cập Nhật Bảng Số Mới Sim Gphone HCM Mới Nhất 09/2018

Thursday, September 6, 2018
TƯ VẤN GPHONE HCM: 0944.12.8338 - 0948.483.668
STT Danh sách số Mạng Giá bán Thông tin Tình trạng
1 (028) 3537 8939 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
2 (028) 3889 1008 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
3 (028) 3878 1008 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
4 (028) 3882 2838 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
5 (028) 3890 2838 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
6 (028) 3882 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
7 (028) 3885 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
8 (028) 3500 7008 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
9 (028) 3500 0388 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
10 (028) 3888 3458 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
11 (028) 3968 3989 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
12 (028) 3885 5569 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
13 (028) 3888 19XX GPhone Năm Sinh 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
14 (028) 3878 3686 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
15 (028) 3539 8668 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
16 (028) 3503 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
17 (028) 3537 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
18 (028) 3606 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
19 (028) 3608 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
20 (028) 3880 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
21 (028) 3882 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
22 (028) 3885 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
23 (028) 3890 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
24 (028) 3893 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
25 (028) 3944 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
26 (028) 3882 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
27 (028) 3883 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
28 (028) 3885 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
29 (028) 3606 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
30 (028) 3501 1099 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
31 (028) 3606 6077 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
32 (028) 3501 1088 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
33 (028) 3539 9688 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
34 (028) 3600 0113 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
35 (028) 3509 3979 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
36 (028) 3888 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
37 (028) 3890 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
38 (028) 3500 1008 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
39 (028) 3500 1123 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
40 (028) 396 82228 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
41 (028) 3886 3887 GPhone HCM 3.2 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
42 (028) 3606 6099 GPhone HCM 3.3 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
43 (028) 3539 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
44 (028) 3606 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
45 (028) 3889 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
46 (028) 3880 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
47 (028) 3536 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
48 (028) 3611 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
49 (028) 3900 3922 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
50 (028) 3900 3933 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
51 (028) 353 98889 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
52 (028)38 933 966 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
53 (028) 353 96669 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
54 (028) 353 93339 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
55 (028) 387 85558 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
56 (028) 350 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
57 (028) 387 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
58 (028) 350 89998 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
60 (028) 3900 3955 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
61 (028) 3900 3977 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
62 (028) 3506 6088 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
63 (028) 3900 8668 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
64 (028) 3900 8998 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
65 (028) 35 234566 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
66 (028) 35 234569 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
67 (028) 35 234588 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
68 (028) 35 234599 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
69 (028) 3909 0009 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
70 (028)36 002 003 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
71 (028)38 808 909 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
72 (028) 35 399 599 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
73 (028) 3501 3579 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
74 (028) 3900 3911 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
75 (028) 3900 3988 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
76 (028) 3549 6989 GPhone HCM 5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
77 (028) 39 683 868 GPhone HCM 5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
78 (028) 38 866 686 GPhone HCM 6 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
79 (028) 3884 7788 GPhone HCM 6 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
80 (028) 3539 5979 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
81 (028) 350 66 999 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
82 (028) 3882 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
83 (028) 3885 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
84 (028) 3503 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
85 (028) 3505 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
86 (028) 3880 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
87 (028) 3944 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
88 (028) 3884 3886 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
89 (028) 3606 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
90 (028) 3900 3939 GPhone HCM 8.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
91 (028) 3900 3999 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
92 (028) 3887 3888 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
93 (028) 38 933 999 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
94 (028) 36066 888 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
95 (028)39 131 888 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
96 (028)39 121 888 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
97 (028)39 136 888 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
98 (028)39 138 999 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
99 (028) 3888 3388 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
100 (028) 3888 3838 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
101 (028) 3606 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
102 (028) 3893 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
103 (028) 3503 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
104 (028) 3880 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
105 (028) 3882 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
106 (028) 3890 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
107 (028) 3944 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
108 (028) 3611 6789 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
109 (028) 3912 6789 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
110 (028) 3523 5555 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
111 (028) 389 34567 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
112 (028)39 139 139 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
113 (028)36 03 03 03 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
114 (028)39 136 136 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
115 (028)39 137 137 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
116 (028) 3908 8999 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
117 (028) 3900 8999 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
118 (028) 388 45678 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
119 (028)36 10 10 10 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
120 (028) 389 00000 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
121 (028) 388 00000 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
122 (028) 3611 3611 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
123 (028) 3900 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
124 (028) 3611 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
125 (028) 3889 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
126 (028) 3893 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
127 (028) 3539 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
128 (028) 3889 3889 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
129 (028) 3611 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
130 (028) 36 112233 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
131 (028) 3900 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
132 (028) 3912 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
133 (028) 3612 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
134 (028) 3523 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
135 (028) 3503 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
136 (028) 3603 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
137 (028) 3885 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
138 (028) 3880 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
139 (028) 3890 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
140 (028) 3893 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
141 (028) 3903 8888 GPhone HCM 29 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
142 (028)39 13 13 13 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
143 (024)39 13 13 13 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
144 (028) 3944 9999 GPhone HCM 32 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
145 (028) 360 11111 GPhone HCM 32 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
146 (028) 39 12 12 12 GPhone HCM 33 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
147 (028)39 000 111 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
148 (028)39 000 666 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
149 (028) 36 111 222 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
150 (028) 36 111 666 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
151 (028) 36 111 888 GPhone HCM 29 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
152 (028) 36 111 999 GPhone HCM 29 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
153 (028)35 37 37 37 GPhone HCM 29 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc

 

WWW.SOGPHONE.COM - MUA BÁN, TRAO ĐỔI SIM GPHONE

Hà Nội: 42/89 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân

Điện thoại: 0948 483 668 - 0944 128 338

HCM: 32A Nguyễn Văn Nghi, Phường 1, Gò Vấp

Điện thoại: 0948 483 668 - 0944 128 338

Để lại bình luận của bạn
DỊCH VỤ GPHONE, KHUYẾN MÃI GPHONE
WWW.SOGPHONE.COM Xin gửi tới các bạn danh sách hơn 100 số GPhone Hà Nội mới được cập nhật giá rẻ cho văn phòng, cửa hàng. Lựa chọn ngay số đẹp giá rẻ cho mình nhé, số đẹp có hạn.
Chi tiết
SoGphone.Com - Cập nhật danh sách khoảng 50 số sim gphone vnpt tại hà nội đẹp, rẻ, dễ nhớ phù hợp nhu cầu của đại đa số doanh nghiệp, cá nhân cần 1 số máy điện thoại bàn không dây mà không cần lắp đặt.
Chi tiết
Giáng sinh và năm mới 2019 đang cần kề, nhằm tri ân khách hàng đã đang và sẽ ủng hộ mua sim gphone, số máy bàn cố định của chúng tôi. Chương trình khuyến mãi giảm giá từ 10%-30% đến hết 15/01/2019, hãy nhanh tay nhé, số lượng và thời gian là có hạn.
Chi tiết
Cập nhật danh sách sim gphone vnpt tphcm mới nhất tháng 12/2018 cho quý khách hàng thoải mái lựa chọn. Kho số gphone vnpt hcm đầu 0283 nhưng ở dạng sim dùng trên mọi điện thoại, trên toàn quốc.
Chi tiết
Bảng sim gphone vnpt hà nội cập nhật mới nhất thán 12/2018 giá rẻ. Khuyến mãi kèm phôi di động lắp máy nào cũng được, có sẵn nano sim và mirco sim.
Chi tiết

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG, CNTT

camera-quan-sat

tong-dai-dien-thoai

lan-thoai-mang